فرم درخواست تجدید نظر دوم

در صورتی که به رای صادره شورای تجدید نظر هسته گزینش اعتراض دارید می توانید با دریافت و چاپ دو روی فرم تجدید نظر دوم و تکمیل آن به هیئت مرکزی گزینش وزارت متبوع تقاضای تجدید نظر نمایید . توجه نمایید که می بایست حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ رای گزینش درخواست خود را به هیئت مرکزی گزینش تحویل دهید.

جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه نمایید.

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل