مدارک مورد نیاز

تعداد بازدید:۱۱۵۴

ساعات مراجعه به دفترگزینش ومدارک لازم

ساعت مراجعه به دفترگزینش جهت تشکیل پرونده وامور اداری ساعت اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل می باشد ودر مواردی که نیاز به حضور داوطلب در دفتر گزینش باشد روز وساعت حضور در گزینش با او هماهنگ می گردد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده بشرح زیر می باشد

1- فرم اطلاعات فردی داوطلب

2- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه.

3-  فتوکپی کارت ملی.

4- سه قطعه عکس جدید 4*3

5- فتوکپی مدارک تحصیلی ویا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل.

6-ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله.

7-ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی.

8-گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یا بین المللی.

9-گواهی ایثارگری .

10-گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال).

       11- ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی وگواهی تایید آن. 

        12- گواهی نامه مهارتهای هفتگانه ICDL   از مراکز معتبر ویا ارائه گواهی هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه.

  تذکرات :

   - دوره طرح نیروی انسانی سابقه کار محسوب میشود.

  -  در صورتی که در دوران خدمت سربازی در رشته تحصیلی که داوطلب استخدام در آن است کار کرده باشد این مدت سابقه کار محسوب میشود . ( به طور مثال پزشکی که دردوران خدمت سربازی در مراکز درمانی به عنوان پزشک به خدمت سربازی اشتغال داشته باشد).

    -گواهی شرکت در همایش ها وسمینارها ، تقدیرنامه ها و گواهی های آموزشی ( به جزء ICDL ) فاقد امتیاز است .

              -گواهی های احراز رتبه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی،ورزشی و... حداقل باید در سطح شهرستان و استان باشد ، از ارائه مدارک در سطح پایین تر خودداری فرمایید .

   -  در صورتی که مدارک اعلام شده در بندهای 5 تا 12 در زمان تشکیل پرونده حاضر نباشد میتوانید آن  را هنگام مراجعه جهت مصاحبه به گزینش ارائه نمائید .