فرم درخواست تجدید نظر اول

تعداد بازدید:۱۵۸۲

 در صورتی که به رای صادره  شورای هسته گزینش اعتراض دارید می توانید حداکثر ظرف مدت 60 روز فرم در خواست تجدید نظر اول را دانلود نموده و پس از چاپ بصورت دورو  و تکمیل آن به دفتر نمایندگی گزینش تحویل دهید.

جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه نمایید.


لینک دانلود فایل