فرم اطلاعات فردی

تعداد بازدید:۱۲۰۴

داوطلبین استخدام وهمکاران محترمی که جهت تمدید اشتغال ویا تبدیل وضعیت استخدامی به گزینش معرفی می شوند،می بایست فرم اطلاعات فردی را بصورت دورو پرینت گرفته و پس ازتکمیل مندرجات بطورخوانا و دقیق، هنگام مراجعه به دفتر گزینش آن را به مسئول تشکیل پرونده تحویل دهند.

جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه نمایید.


لینک دانلود فایل